اعتياد شما به سيگار چه مقدار است؟

براي دانستن ميزان وابستگي خود به سيگار، كافى است دو سوال كليدى را از خود بپرسيد. چه مدت پس از بيدار شدن اولين سیگارتان را روشن می‌کنید؟ در روز چند نخ سیگار مى كشید؟ هر چه زمان پرسش اول كوتاه تر و تعداد سیگارها در پرسش دوم بيشتر باشد شدت اعتياد به سيگار بيشتر خواهد بود. تست فاگستروم(Fagerstrom): تست فاگستروم رايج ترين روش اندازه‌گيرى اعتياد به سیگار در افراد است. در اين تست بايد به این پرسش‌ها پاسخ دهيد: چه زماني بعد از بيدار شدن، اولين سیگار خود را روشن مي كنيد؟ پس از ۶۰ دقيقه (۰) 31  تا 60 دقيقه (۱) 6  تا 30 دقيقه (۲) در ۵ دقيقه اول (۳) آيا رفت و آمد در مكان‌هايي كه استعمال سيگار ممنوع مي باشد،براى شما دشوار است؟ […]