مقدار، نحوه مصرف و قيمت وارنيكلين

مقدار و نحوه مصرف معمول وارنيكلين  به اين صورت است كه: از روز اول تا روز سوم: 0.5 ميلي گرم در روز از روز چهارم تا روز هفتم: 0.5 ميلي گرم، دو بار در روز از هفنه دوم تا پايان دوره درمان: 1 ميلي گرم، دو بار در روز ميزان مصرف دارو به طور معمول 10 هفته مي باشد كه با توجه به مقدار مصرف سيگار بيمار و سال هاي استعمال سيگار،  ميتوان طول درمان  را تغيير داد. جدول تعداد دوز مصرفي وارنيكلين و قيمت دارو در زير بيان شده است. قيمت پك ها مجموع هزينه مصرف در هفته تعداد قرص مصرفي در هفته تعداد قرص مصرفي در روز قيمت واحد قرص دوز مصرفي (mg) هفته پك 41500 تومان 12100 […]