كمپين آگاه رساني مبارزه با دخانيات

در ایران به عنوان کشوری در منطقه مدیترانه شرقی، آمار بسیار نگران کننده است. در حال حاضر، ایران حدود 10 میلیون ( 27  درصد مردان و 4/3 درصد زنان ایرانی) سیگاری دارد که با گذر زمان سهم نوجوانان و جوانان در حال افزایش است. اگر چه بیش از نیمی از موارد مرگ و میر ناشی از سیگار در سنین میانسالی (35 الی 59 سالگی) اتفاق می افتد اما مطالعات نشان داده اند که 80 درصد افراد سیگاری، کشیدن سیگار را پیش از 18 سالگی آغاز کرده اند. البته این رقم در ایران کمتر و حدود 60 درصد می‌باشد. سن شروع مصرف سیگار در ایران به 12 الی 14 سال کاهش پیدا کرده که با توجه به اینکه ایران از نظر […]