گالري تصاوير

رياست محترم سازمان غذا و دارو
varenicline

photo_2017-02-08_10-12-03

photo_2017-02-08_10-11-22

photo_2017-02-06_16-56-44-e1486408573210

كمپين ترك سيگار
داروسازي كوثر
كنگره داروسازي
كنگره داروسازي
قطع مصرف سيگار
دانش اعتياد
كنگره دانش اعتياد
نمايشگاه ايران فارما