مقدار، نحوه مصرف و قيمت وارنيكلين

مقدار و نحوه مصرف معمول وارنيكلين  به اين صورت است كه:

  • از روز اول تا روز سوم: 0.5 ميلي گرم در روز

  • از روز چهارم تا روز هفتم: 0.5 ميلي گرم، دو بار در روز

  • از هفنه دوم تا پايان دوره درمان: 1 ميلي گرم، دو بار در روز

ميزان مصرف دارو به طور معمول 10 هفته مي باشد كه با توجه به مقدار مصرف سيگار بيمار و سال هاي استعمال سيگار،  ميتوان طول درمان  را تغيير داد.

جدول تعداد دوز مصرفي وارنيكلين و قيمت دارو در زير بيان شده است.

قيمت پك ها

مجموع هزينه مصرف در هفته تعداد قرص مصرفي در هفته تعداد قرص مصرفي در روز قيمت واحد قرص دوز مصرفي (mg) هفته پك

41500 تومان

12100 11 روز اول تا سوم :1

روزچهارم تا هفتم: 2

1100 0.5 اول پك اول

29400

14 2 بار در روز 2100 1

دوم

117600 تومان

29400 14 2 بار در روز 2100 1 سوم پك دوم

29400

14 2 بار در روز 2100 1 چهارم
29400 14 2 بار در روز 2100 1

پنجم

29400 14 2 بار در روز 2100 1

ششم

 117600 تومان

29400 14 2 بار در روز 2100 1 هفتم پك دوم

29400

14 2 بار در روز 2100 1 هشتم
29400 14 2 بار در روز 2100 1

نهم

29400 14 2 بار در روز 2100 1

دهم

276700 تومان 276700 تومان

مجموع

 

براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد ترك سيگار كلمه ((وارنيكلين)) را به شماره 3000261212 ارسال نماييد

پاسخ دهید